Reklamace

Reklamaci je nutné oficiálně podat:

 1. na dodavatele poštou a elektronicky na adresu:
  BAK stavební společnost, a.s.
  Vodní 177
  541 01 Trutnov
  reklamace@bak.cz
 2. současně v kopii na správce elektronickou formou na adresu:
  reklamacernr@ikon.cz

V dopisu je nutné uvést:

 • jméno a příjmení,
 • číslo objektu + bytové jednotky,
 • datum, kdy byla závada poprvé objevena,
 • podrobný popis vady (kde se vada objevuje, její projevy…),
 • případně doplňte podání reklamace fotografií či videem,
 • podpis a datum podání reklamace.

Do 24 hodin Vám dodavatel zašle potvrzení o přijetí reklamace, pokud ne, volejte na telefonní číslo 603 567 121.

Reklamační řád [PDF]