Čipy

  • Při ztrátě čipové karty nebo klíčenky je vydání nové zpoplatněno částkou 200 Kč.
  • Dokoupení další karty nebo klíčenky nad přidělený počet (4 kusy) je možné za poplatek 200 Kč.
  • Výměna čipové karty za klíčenku nebo naopak je po dohodě také možná.

Platbu je nutné provést předem, převodem na účet SVJ 2400346691/2010 (jako variabilní symbol uveďte třímístné číslo bytu).

Ztrátu čipové karty nebo klíčenky neprodleně hlaste výboru SVJ!

Použití čipových karet a klíčenek

Čipové karty a klíčenky slouží k ověření oprávnění osob k otevření vchodových dveří nebo garážových vrat a závor. Výhodou čipů je mimo jiné snadná náhrada a vyšší bezpečnost v případě ztráty čipu na rozdíl od vysokých nákladů při ztrátě klíče (nutné vyměnit mnoho klíčů). Ke každé bytové jednotce jsou přiřazeny 2 čipové karty a 2 čipové klíčenky. V našem objektu je instalováno osm čteček: vchod do každé budovy, vchod do garáže (vpravo od vjezdových vrat), vjezd a výjezd z garáže. Jedná se o černou krabičku umístěnou vedle tabla s domovními zvonky nebo na oranžovém sloupku u garážových vrat. Čtečka má na horní hraně červeně svítící kontrolku. Použití je snadné, klíčenka nebo karta se pouze přiloží ke čtečce. Čtečka pípne a rozsvítí se kontrolka na čtečce zelenou barvou, tímto se dveře odemknou. Od této chvíle je po dobu 4 sekund možné otevřít dveře, kontrolka na čtečce po celou dobu svítí zelenou barvou, následně se dveře opět zamknou.

V případě, že po přiložení ke čtečce kontrolka pouze zeleně blikne, není karta nebo klíčenka oprávněna k otevření daného vstupu. Bliknutí kontrolky modrou barvou znamená opakované načtení stejného čipu.

Upozornění: V případě, že je například v peněžence i bezkontaktní platební karta, je možné, že bude načtena místo karty pro vstup do objektu. Záleží na tom, která karta je v peněžence blíž ke čtečce. Doporučujeme karty nosit odděleně nebo platební kartu umístit do ochranného obalu, který zamezuje komunikaci s kartou.

Závory

Závory slouží pro regulaci provozu při vjezdu a výjezdu z garáží. Již nebude možné aby při otevření garáží přijíždějícím vozidlem mohlo další vozidlo vyjíždět bez jakékoli identifikace a naopak. Každé vyjíždějící a přijíždějící vozidlo se musí prokázat přiložením čipu ke čtečce. Před závorami jsou v zemi instalovány indukční smyčky. Po průjezdu vyjíždějícího vozidla se závora ihned zavře. U vjezdu se závora otevře pouze při přítomnosti vozidla před závorou.

Praktické změny spojené se zabezpečením

  • Již se nepoužívají dveře vlevo od vjezdových vrat (budou trvale zablokovány).
  • Po výměně cylindrických vložek u všech vchodů nepůjdou již dveře otevřít klíčem.
  • Záložní dveře – v případě poruchy či výpadku el. energie půjdou klíčem stále otevřít dveře vpravo od vjezdových vrat do garáží. V případě dlouhotrvajícího výpadku systému budou do dveří dočasně instalovány původní cylindrické vložky k otevírání dveří klíčem.
  • V chodbách do garáží jsou nainstalovány samozamykací zámky. Dveře se po zavření zamykají samy, není tedy již nutné za sebou dveře zamykat. V chodbách jsou světla doplněna detektorem pohybu, pomocí kterého se automaticky rozsvěcují.
  • Po plném zprovoznění zabezpečení nebude možné otevírat vjezdová vrata do garáží pomocí dálkového ovladače.

V případě problémů, dotazů, žádosti o novou kartu, ztrátě karty atd. kontaktujte výbor SVJ.