V neděli 29.3.2020 proběhne desinfekce společných prostor

Vážení obyvatelé,

vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 jsme se rozhodli pro kompletní desinfekci prostor vestibulů, chodbiček do garáží a prostor výtahů. Prostory budou ošetřeny specializovanou firmou, kdy bude aplikována polymerová desinfekce, která má na površích účinnost až 22 dní. Aplikace proběhne v neděli 29.3.2020 od 10:00 do 12:00 hod. Odhad doby aplikace v jednom domě je cca 40 minut (20 minut vlastní aplikace a 20 minut zaschnutí).

HMG aplikace v jednotlivých domech je následující:

 • dům 969/1 – 10:00 až 10:40
 • dům 970/3 – 10:20 až 11:00
 • dům 971/5 – 10:40 až 11:20
 • dům 972/7 – 11:00 až 11:40
 • dům 973/9 – 11:20 až 12:00

Po tuto dobu není možný pohyb osob v ošetřovaném prostoru, nebude možné zde projít. Prosím naplánujte si tedy dle těchto časů své aktivity pro tento den. Toto omezení je nutné z důvodu dodržení technologie aplikace a zaschnutí na površích tak, aby bylo dosaženo maximální délky účinnosti desinfekce. Členové výboru budou v době aplikace v prostorách přítomni a budou případné procházející osoby informovat o průběhu práce.

Po ošetření povrchů již není nutná individuální desinfekce povrchů Vašimi prostředky a tato desinfekce naopak může ošetřené povrchy znehodnotit.

Prosíme, od neděle již neaplikujte na povrchy vlastní desinfekční prostředky!

Do vestibulů budou umístěny polymerové desinfekce stejného složení s dlouhodobým účinkem, kdy je možné aplikovat na exponované plochy 1x denně.

Více o této metodě desinfekce se můžete dozvědět na stránkách výrobce https://www.h2o-cool.cz/disiclean-profi/. Prostředek je testován i Dopravním podnikem hl. Města Prahy pro použití v dopravních prostředcích.

Více na následujícím odkazu:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110306-studio-6-ii/obsah/754894-dezinfekce-tramvaji-kvuli-koronaviru

Děkujeme!
Výbor SVJ

Pravidla odpalování zábavní pyrotechniky

Vážení obyvatelé,

vzhledem k blížícímu se konci roku a stížnostem obyvatel na odpalování zábavní pyrotechniky v bezprostřední blízkosti našich domů, níže uvádíme odkaz na pravidla odpalování zábavní pyrotechniky.  Používání zábavní pyrotechniky upravuje vyhláška hl. m. Prahy č. č. 42/1999 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů. Pokud nebudete tuto vyhlášku respektovat, vystavujete se nebezpečí postihu.

https://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-zabavna-pyrotechnika.aspx

Výbor SVJ

Prosincové čištění garáží

Vážení vlastníci, v termínu 10-11.12. 2019 od 8 do 15 h proběhne strojové čištění garáží.

 • 10.12.2019 – budou čištěny prostory nalevo od gar. vjezdu ( objekty 969-971).
 • 11.12.2019 – budou čištěny prostory napravo od gar. vjezdu ( objekty 972 a 973).

Žádáme Vás o uvolnění  parkovacích míst nejpozději v 8 hod u obou dnů. Pozdější odjezd znehodnocuje prováděnou práci.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Shromáždění vlastníků 6.11.2019

Datum konání: 6.11.2019
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory)
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
2. PATRO – konferenční sál LABE
Program schůze:
 1. Přivítání přítomných.
 2. Hlavní události roku 2018.
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018.
 6. Plán investic.
 7. Možnost výstavby BTS na střeše budovy domu 4.
 8. Doplnění čipového systému u kovových dveří do společných garáží.
 9. Debata/různé:
  • hlavní události roku 2019,
  • reklamace společných prostor,
  • údržba zeleně,
  • informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy,
  • Informace o výstavbě v okolí RnR.

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství (www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.

Dokumenty: Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání – poslední aktualizace 9.10.2019

Celý příspěvek

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 6.11.2019

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 6.11.2019 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program je uveden níže v textu. Celý příspěvek

Oprava Poděbradské

Technická správa komunikací hl. m. Prahy aktuálně hledá dodavatele zakázky na opravu vozovky a odvodňovacího zařízení ulice Poděbradská ve směru z centra v úseku Čerpadlová – Podkovářská.

Podle přiloženého Dopravně inženýrského opatření to vypadá na vedení objízdné trasy pro automobily opět po zobousměrněné Poděbradské – G.2_DIO_Situace [pdf].

Předpokládaný termín plnění: 8/2019
Doba stavebních prací při plné uzávěre: max. 40 kalendářních dnů

Zdroj: https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/6D59E7DE1EEC15F0C1258417005FACA4?OpenDocument

Zkontrolujte případné úniky vody v revizních šachtách

Vážení vlastníci,

opětovně vyzýváme všechny majitele (zejména ty, kteří kontrolu neprovedli), aby zkontrolovali možné úniky vody v revizních šachtách (jde o problém s regulačním ventilem z 24.4.2019 a zatečení do objektu). Pokud nebudou závady nahlášeny nejpozději do 9.5.2019 na e-adresu správy nebo výboru SVJ bude další řešení a odstraňování škoda na jednotlivých vlastnících.

Vzhledem k tomu, že i po zastavení úniků vody je v revizních šachtách velké množství vody musíme zajistit její vysušení. Žádáme všechny majitele, aby nechávali otevřená revizní dvířka a pomohli tak odstranit vlhkost v šachtě. Zabráníte možnému vzniku plísní a následným škodám.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Porucha regulačního ventilu teplé vody

Vážení vlastníci,

24.4.2019 byla zjištěna porucha regulačního ventilu teplé vody a dodavatelem opravena. Bohužel vzhledem ke zvýšené teplotě a tlaku došlo u několika bytových jednotek k pravděpodobnému popraskání těsnění u vodoměrů teplé vody a průsaku vody do nižších pater budovy. Žádáme Vás o kontrolu revizních šachet s vodoměry (vizuálně i pohmatem-mokrá šachta může být z horního patra) zda u Vás nedochází k úniku vody do šachty. Pokud zjistíte únik vody, kontaktujte do sobotního rána výbor SVJ na emailu: vybor@sousedikova.cz (údržba bude v sobotu na objektu a lehčí opravy je schopna provést ihned) následně na správu: kriz@ikon.cz. V emailu uveďte kontaktní telefon na kterém budete k zastižení. V krajním případě, při výrazném úniku vody, lze kontaktovat havarijní službu-Bytoservis-tel: 605424242 nebo Pražský technický servis-tel: 724332112

Děkuji J. Kříž
Ikon spol. s r.o.