Sousedská grilovačka 2020

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci

„Sousedská grilovačka v ul. Sousedíkova“,

která se bude konat v sobotu 29.8.2020 od 15:00 v ulici Sousedíkova na louce proti vjezdu do garáží.

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Důležité informace k akci

 • Na místě bude k dispozici krůtí a vepřové maso, kuřata, špekáčky, okurky, pečivo, točené pivo, jednorázové nádobí a kelímky.
 • S sebou si můžete přinést nealko nebo jiné alkoholické nápoje. Uvítáme sladké zákusky, o které se chcete se sousedy podělit.
 • Akci pořádají a financují členové výboru z vlastních prostředků, budeme rádi za jakýkoliv dobrovolný příspěvek. Pokud se podaří vybrat více než na pokrytí nákladů, budou tyto prostředky uschovány pro budoucí zajištění podobné společenské akce.
 • K vašemu komfortu bude zpřístupněna toaleta v místnosti ostrahy.
 • K dispozici budou taktéž popelnice na odpad, žádáme všechny o maximální udržování pořádku v okolí akce, děkujeme.
 • Maso bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod.

Výzva pro majitele vozů, kteří parkují v obytné zóně

Ve vlastním zájmu přeparkujte svá vozidla z obytné zóny. Během konání akce bude využito parkoviště před vjezdem do garáží. Prostor bude ohraničen páskou. V tomto místě se bude grilovat, nosit nábytek apd. a bude zde zvýšený pohyb osob vč. dětí.

Výbor SVJ

Výzva pro kuřáky bydlící v domě čp. 969, 970, 971, 972, 973

Vážení obyvatelé bytových jednotek,

žádáme všechny obyvatele domu čp. 969, 970, 971, 972, 973 v ul. Sousedíkova, aby neházeli z oken / balkónů nedopalky z cigaret ani nic jiného. V případě, že bude kuřák spatřen, jak odhazuje nedopalek z cigaret, bude podáno oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a to dle § 47 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně odkládá odpadky nebo nedopalky mimo vyhrazená místa nebo přestupku proti občanskému soužití dle §49 odst. 1 písm. c), kterého se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.

Je tomu 14 dní, co u nás v ulici Sousedíkova čp. 971/5 hořela předzahrádka společně s bytovou jednotkou č. 316 a jedním z možných příčin požáru mohl být právě odhozený nedopalek z cigarety.

Byt po požáru

Důrazně Vás tedy žádáme o dodržování pravidel slušného chování.

V Praze dne 14.4.2020

Výbor SVJ

Aktualizace o postupu odstraňování škod po požáru bytu 316

Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat o aktualizaci postupu odstraňování škod po požáru bytu 316 v domě 971, ze dne 30.3.2020.

Ve čtvrtek 9.4. začnou práce na sanacích a výmalbě společných prostor směrem ze 7. patra níže. Práce budou probíhat od čtvrtka do soboty. Zároveň budou prováděny sanace a opravy v bytech, kdy firma Belix se individuálně domluví s příslušnými majiteli zasažených bytů.

V příštím týdnu budou zahájeny práce na fasádě domu. Prosíme obyvatele, aby ze zasažených balkonů odstranili veškeré předměty, včetně zástěn, sítí, atp. Čištění a nátěr bude probíhat v případě jižní fasády z mobilní plošiny, v případě západní (poškozené) fasády bude vybudováno po nezbytně nutnou dobu lešení. Část prací může být prováděna i lezci na lanech.

V průběhu oprav bude narušen běžný život obyvatel domu při odstraňování následků požáru, provádění sanací, stavebních úprav a výmaleb.

Prosíme o trpělivost a ohleduplnost.

Děkujeme

Výbor SVJ

Postup odstraňování škod po požáru bytu 316

Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat o postupu odstraňování škod po požáru bytu 316 v domě 971, ze dne 30.3.2020. Požárem, který vznikl v prostoru předzahrádky, byla zasažena část fasády domu, okna 3 bytů, vlastní prostory bytu 316, prostory dalších bytů (zejména zakouření), druhotné škody vzniklé hasební vodou a zásahem hasičů.

Výbor SVJ se společností IKON vybrali společnost Belix, která bude provádět sanace v našem domě a uvede dům do původního stavu. Nyní budou nejprve probíhat nezbytné revize a dokumentován rozsah škod, včetně odkrývání konstrukcí a sítí.

Výbor SVJ vybral vlastní stavební dozor, se kterým provedl prohlídku postižených prostor domu a zpřístupnil mu projektovou dokumentaci domu. Nyní stavební dozor spolupracuje na návrhu rozsahu oprav, způsobu jejich provedení a následně provede dohled nad správnou realizací v jejich průběhu. V současnosti firma Belix pracuje na návrhu rozsahu oprav a stanovení  jejich ceny. Navržený rozsah bude výbor a jím stanovený stavební dozor připomínkovat. Poté bude odeslán do pojišťovny SVJ k odsouhlasení navržených oprav. Pojistka SVJ bude krýt škody na konstrukcích domu, nebudou hrazeny škody na movitém majetku obyvatel. Pokud vznikly škody na tomto majetku, je nutné škodu uplatnit z pojistky odpovědnosti viníka (je nutné vyčkat na zprávu vyšetřovatle hasičů) nebo hradit škodu z vlastní pojistky domácnosti.

Současný stav je následující:

 • revize výtahu již proběhla a je možné ho používat,
 • probíhá vyklízení postiženého bytu, aby bylo možné provést podrobné prohlídky,
 • statik zhodnotí stav poškození konstrukcí a způsob případných na nosných konstrukcích (dle provedených prohlídek není statika narušena, bude podrobněji zhodnocena konstrukce balkonu),
 • proběhla prohlídka zasažených bytů a sepsány požadavky na opravy v interiérech těchto bytů (konstrukcích),
 • pravidelně probíhá kontrola společné elektroinstalace, část zasažené elektroinstalace vestibulu domu byla odpojena,
 • probíhá pravidelné odvětrání prostor – spouštění ventilátoru nucené ventilace chodeb.

Předpokládaný termín odsouhlasení oprav pojišťovnou a zahájení vlastních sanací a oprav  je na konci příštího týdne (14. týden). Celková doba oprav se v tuto chvíli nedá přesně stanovit, ale bude to nejméně 2 měsíce.

Předpoklad oprav je následující:

 • sanace a výmalba společných prostor směrem ze 7 patra níže,
 • chemické čištění fasády domu – bude postaveno lešení a využito plošiny,
 • odkrytí poškozených částí fasády,
 • sanace postiženého bytu,
 • opravy vestibulu a dalších částí společných prostor,
 • oprava bytu a dalších částí budovy,
 • výměna oken atd.

Časově nejnáročnější bude pravděpodobně výměna zasažených oken, kdy musí být okna na zakázku vyrobeny.

V průběhu oprav bude narušen běžný život obyvatel domu při odstraňování následků požáru, provádění sanací, stavebních úprav a výmaleb.

Prosíme o trpělivost a ohleduplnost.

Děkujeme

Výbor SVJ

V neděli 29.3.2020 proběhne desinfekce společných prostor

Vážení obyvatelé,

vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 jsme se rozhodli pro kompletní desinfekci prostor vestibulů, chodbiček do garáží a prostor výtahů. Prostory budou ošetřeny specializovanou firmou, kdy bude aplikována polymerová desinfekce, která má na površích účinnost až 22 dní. Aplikace proběhne v neděli 29.3.2020 od 10:00 do 12:00 hod. Odhad doby aplikace v jednom domě je cca 40 minut (20 minut vlastní aplikace a 20 minut zaschnutí).

HMG aplikace v jednotlivých domech je následující:

 • dům 969/1 – 10:00 až 10:40
 • dům 970/3 – 10:20 až 11:00
 • dům 971/5 – 10:40 až 11:20
 • dům 972/7 – 11:00 až 11:40
 • dům 973/9 – 11:20 až 12:00

Po tuto dobu není možný pohyb osob v ošetřovaném prostoru, nebude možné zde projít. Prosím naplánujte si tedy dle těchto časů své aktivity pro tento den. Toto omezení je nutné z důvodu dodržení technologie aplikace a zaschnutí na površích tak, aby bylo dosaženo maximální délky účinnosti desinfekce. Členové výboru budou v době aplikace v prostorách přítomni a budou případné procházející osoby informovat o průběhu práce.

Po ošetření povrchů již není nutná individuální desinfekce povrchů Vašimi prostředky a tato desinfekce naopak může ošetřené povrchy znehodnotit.

Prosíme, od neděle již neaplikujte na povrchy vlastní desinfekční prostředky!

Do vestibulů budou umístěny polymerové desinfekce stejného složení s dlouhodobým účinkem, kdy je možné aplikovat na exponované plochy 1x denně.

Více o této metodě desinfekce se můžete dozvědět na stránkách výrobce https://www.h2o-cool.cz/disiclean-profi/. Prostředek je testován i Dopravním podnikem hl. Města Prahy pro použití v dopravních prostředcích.

Více na následujícím odkazu:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110306-studio-6-ii/obsah/754894-dezinfekce-tramvaji-kvuli-koronaviru

Děkujeme!
Výbor SVJ

Pravidla odpalování zábavní pyrotechniky

Vážení obyvatelé,

vzhledem k blížícímu se konci roku a stížnostem obyvatel na odpalování zábavní pyrotechniky v bezprostřední blízkosti našich domů, níže uvádíme odkaz na pravidla odpalování zábavní pyrotechniky.  Používání zábavní pyrotechniky upravuje vyhláška hl. m. Prahy č. č. 42/1999 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů. Pokud nebudete tuto vyhlášku respektovat, vystavujete se nebezpečí postihu.

https://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-zabavna-pyrotechnika.aspx

Výbor SVJ

Prosincové čištění garáží

Vážení vlastníci, v termínu 10-11.12. 2019 od 8 do 15 h proběhne strojové čištění garáží.

 • 10.12.2019 – budou čištěny prostory nalevo od gar. vjezdu ( objekty 969-971).
 • 11.12.2019 – budou čištěny prostory napravo od gar. vjezdu ( objekty 972 a 973).

Žádáme Vás o uvolnění  parkovacích míst nejpozději v 8 hod u obou dnů. Pozdější odjezd znehodnocuje prováděnou práci.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Shromáždění vlastníků 6.11.2019

Datum konání: 6.11.2019
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory)
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
2. PATRO – konferenční sál LABE
Program schůze:
 1. Přivítání přítomných.
 2. Hlavní události roku 2018.
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018.
 6. Plán investic.
 7. Možnost výstavby BTS na střeše budovy domu 4.
 8. Doplnění čipového systému u kovových dveří do společných garáží.
 9. Debata/různé:
  • hlavní události roku 2019,
  • reklamace společných prostor,
  • údržba zeleně,
  • informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy,
  • Informace o výstavbě v okolí RnR.

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství (www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.

Dokumenty: Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání – poslední aktualizace 9.10.2019

Celý příspěvek