Postaví se další Harfa v ulici U Elektry?

Na zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 9 dne 25. 9. 2018 se budou projednávat tři návrhy změn územního plánu v katastrálním území Hloubětín, které jsou v sousedství Rezidence nad Rokytkou.

Všechn tři návrhy se týkají změny z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na funkční plochu OV (všeobecně obytné).

Největším rizikem navržených změn je tzv. KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, kdy koeficient podlažních ploch (KPP) je na všech územích dotčených změnou vyšší než je to u existující okolní zástavby. Např. Rezidence nad Rokytkou má koeficient podlažních ploch hodnotu F, ale změna v „Lokalitě Elektra“ má hodnotu H. Platí, že čím vyšší koficient, tím větší možnost zástavby1). S tímto koeficientem by zde byla možná zástavba stejným objemem jako je ta na Harfě (developer FINEP).

V usnesení ani přílohách není zmíňeno, kdo o změny žádá. Dá se předpokládat, že to budou vlastníci pozemků, což jsou primárně FINEP Hloubětín 61 a.s. (jehož jediným akcionářem je FINEP HOLDING, SE) a EUROGIRO FINANCE CZ, s.r.o. (jehož jediným společníkem je PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC, FINEP HARFA FUND). Obě firmy jsou propojeny přes Štěpána Havlase.

S jednotlivými změnami již souhlasila Rada městské části Praha 9, teď se uvedené změny budou projednávat na Zastupitelstvu Prahy 9. To neznamená, že změny nabydou účinnosti hned – územní plán je primárně v kompetenci Magistrátu hl. města, ale městské části můžou navrhovat jeho změny.

Níže uvádím přehled změn, které se budou na zářijovém zastupitelstvu projednávat:

Změna územního plánu pozemků v „Lokalitě Elektra“, při ul. Poděbradská

Usnesení Rady m.č. Praha 9 č. Us RMČ 438/18:

Rada městské části
1. souhlasí
se stanoviskem Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v „Lokalitě Elektra“, při ul. Poděbradská, Praha 9
2. ukládá
1. místostarostovi MČ Praha 9
1.1. postoupit schválené stanovisko Zastupitelstvu MČ P9

Městská část souhlasí s předloženou změnou územně plánovací dokumentace, z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na OV – H (všeobecně obytné území s koeficientem H), na pozemcích parc. č. 1805/4, 1805/6, 1805/7, 1805/8, 1805/9, 1805/42, 1805/43, 1805/44, 1808/43, 1810, 1979/1, 1980/1, vše v k.ú. Vysočany a parc. č. 1650/13, 1658/1, 1658/2, 1658/3, 1658/4, 1658/5, 1658/6, 1658/9, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1677/4, 1677/6, 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1679, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/5, 1680/7, 1680/8, 1681/1, 1681/2, 1682/1, 1682/4, 1683/1, 1683/2, 1684/1, 1684/2, 1684/4, 2545, vše v k.ú. Hloubětín.

 

Změna územního plánu pozemků v „Lokalitě Hloubětín areálu Crocodille“, při ul. Poděbradská

Usnesení Rady m.č. Praha 9 č. Us RMČ 439/18:

Rada městské části
1. souhlasí
s návrhem stanoviska Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v „Lokalitě Hloubětín areálu Crocodille“, při ul. Poděbradská, Praha 9
2. ukládá
1. místostarostovi MČ Praha 9
1.1. postoupit schválené stanovisko Zastupitelstvu MČ Praha 9
Městská část souhlasí s předloženou změnou územně plánovací dokumentace, z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na funkční plochu OV-F (všeobecně obytné s koeficientem F) o výměře 6012 m2(stávající severní část plochy VN), a na funkční plochu SV-J (všeobecně smíšené s koeficientem J) o výměře 9124 m2(stávající jižní část plochy VN), to vše na pozemcích parc. č. 1650/1, 1650/2, 1650/6, 1655/1, 1655/2, 1655/3, 1655/4, 1655/5, 1656, 1657, vše v k.ú. Hloubětín.

 

Změna územního plánu pozemků v „Lokalitě Hloubětín 61“

Usnesení Rady m.č. Praha 9 č. Us RMČ 440/18:

Rada městské části
1. souhlasí
s návrhem stanoviska Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v „Lokalitě Hloubětín 61“, při ul. Poděbradská, Praha 9
2. ukládá
1. místostarostovi MČ Praha 9
1.1. předložit schválené stanovisko Zastupitelstvu MČ P9
Městská část souhlasí s předloženou změnou územně plánovací dokumentace, z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na OV – H (všeobecně obytné území s koeficientem H), na pozemcích parc .č. 1649 /1, 1652/1, 1652/2, 1652/3, 1652/4, vše v k.ú. Hloubětín.

Zdroj:
1) http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/pup/metodicky_pokyn.pdf

Napsat komentář