Výzva pro kuřáky bydlící v domě čp. 969, 970, 971, 972, 973

Vážení obyvatelé bytových jednotek,

žádáme všechny obyvatele domu čp. 969, 970, 971, 972, 973 v ul. Sousedíkova, aby neházeli z oken / balkónů nedopalky z cigaret ani nic jiného. V případě, že bude kuřák spatřen, jak odhazuje nedopalek z cigaret, bude podáno oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a to dle § 47 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně odkládá odpadky nebo nedopalky mimo vyhrazená místa nebo přestupku proti občanskému soužití dle §49 odst. 1 písm. c), kterého se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.

Je tomu 14 dní, co u nás v ulici Sousedíkova čp. 971/5 hořela předzahrádka společně s bytovou jednotkou č. 316 a jedním z možných příčin požáru mohl být právě odhozený nedopalek z cigarety.

Byt po požáru

Důrazně Vás tedy žádáme o dodržování pravidel slušného chování.

V Praze dne 14.4.2020

Výbor SVJ

Aktualizace o postupu odstraňování škod po požáru bytu 316

Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat o aktualizaci postupu odstraňování škod po požáru bytu 316 v domě 971, ze dne 30.3.2020.

Ve čtvrtek 9.4. začnou práce na sanacích a výmalbě společných prostor směrem ze 7. patra níže. Práce budou probíhat od čtvrtka do soboty. Zároveň budou prováděny sanace a opravy v bytech, kdy firma Belix se individuálně domluví s příslušnými majiteli zasažených bytů.

V příštím týdnu budou zahájeny práce na fasádě domu. Prosíme obyvatele, aby ze zasažených balkonů odstranili veškeré předměty, včetně zástěn, sítí, atp. Čištění a nátěr bude probíhat v případě jižní fasády z mobilní plošiny, v případě západní (poškozené) fasády bude vybudováno po nezbytně nutnou dobu lešení. Část prací může být prováděna i lezci na lanech.

V průběhu oprav bude narušen běžný život obyvatel domu při odstraňování následků požáru, provádění sanací, stavebních úprav a výmaleb.

Prosíme o trpělivost a ohleduplnost.

Děkujeme

Výbor SVJ

Postup odstraňování škod po požáru bytu 316

Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat o postupu odstraňování škod po požáru bytu 316 v domě 971, ze dne 30.3.2020. Požárem, který vznikl v prostoru předzahrádky, byla zasažena část fasády domu, okna 3 bytů, vlastní prostory bytu 316, prostory dalších bytů (zejména zakouření), druhotné škody vzniklé hasební vodou a zásahem hasičů.

Výbor SVJ se společností IKON vybrali společnost Belix, která bude provádět sanace v našem domě a uvede dům do původního stavu. Nyní budou nejprve probíhat nezbytné revize a dokumentován rozsah škod, včetně odkrývání konstrukcí a sítí.

Výbor SVJ vybral vlastní stavební dozor, se kterým provedl prohlídku postižených prostor domu a zpřístupnil mu projektovou dokumentaci domu. Nyní stavební dozor spolupracuje na návrhu rozsahu oprav, způsobu jejich provedení a následně provede dohled nad správnou realizací v jejich průběhu. V současnosti firma Belix pracuje na návrhu rozsahu oprav a stanovení  jejich ceny. Navržený rozsah bude výbor a jím stanovený stavební dozor připomínkovat. Poté bude odeslán do pojišťovny SVJ k odsouhlasení navržených oprav. Pojistka SVJ bude krýt škody na konstrukcích domu, nebudou hrazeny škody na movitém majetku obyvatel. Pokud vznikly škody na tomto majetku, je nutné škodu uplatnit z pojistky odpovědnosti viníka (je nutné vyčkat na zprávu vyšetřovatle hasičů) nebo hradit škodu z vlastní pojistky domácnosti.

Současný stav je následující:

 • revize výtahu již proběhla a je možné ho používat,
 • probíhá vyklízení postiženého bytu, aby bylo možné provést podrobné prohlídky,
 • statik zhodnotí stav poškození konstrukcí a způsob případných na nosných konstrukcích (dle provedených prohlídek není statika narušena, bude podrobněji zhodnocena konstrukce balkonu),
 • proběhla prohlídka zasažených bytů a sepsány požadavky na opravy v interiérech těchto bytů (konstrukcích),
 • pravidelně probíhá kontrola společné elektroinstalace, část zasažené elektroinstalace vestibulu domu byla odpojena,
 • probíhá pravidelné odvětrání prostor – spouštění ventilátoru nucené ventilace chodeb.

Předpokládaný termín odsouhlasení oprav pojišťovnou a zahájení vlastních sanací a oprav  je na konci příštího týdne (14. týden). Celková doba oprav se v tuto chvíli nedá přesně stanovit, ale bude to nejméně 2 měsíce.

Předpoklad oprav je následující:

 • sanace a výmalba společných prostor směrem ze 7 patra níže,
 • chemické čištění fasády domu – bude postaveno lešení a využito plošiny,
 • odkrytí poškozených částí fasády,
 • sanace postiženého bytu,
 • opravy vestibulu a dalších částí společných prostor,
 • oprava bytu a dalších částí budovy,
 • výměna oken atd.

Časově nejnáročnější bude pravděpodobně výměna zasažených oken, kdy musí být okna na zakázku vyrobeny.

V průběhu oprav bude narušen běžný život obyvatel domu při odstraňování následků požáru, provádění sanací, stavebních úprav a výmaleb.

Prosíme o trpělivost a ohleduplnost.

Děkujeme

Výbor SVJ

Pravidla odpalování zábavní pyrotechniky

Vážení obyvatelé,

vzhledem k blížícímu se konci roku a stížnostem obyvatel na odpalování zábavní pyrotechniky v bezprostřední blízkosti našich domů, níže uvádíme odkaz na pravidla odpalování zábavní pyrotechniky.  Používání zábavní pyrotechniky upravuje vyhláška hl. m. Prahy č. č. 42/1999 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů. Pokud nebudete tuto vyhlášku respektovat, vystavujete se nebezpečí postihu.

https://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-zabavna-pyrotechnika.aspx

Výbor SVJ

Prosincové čištění garáží

Vážení vlastníci, v termínu 10-11.12. 2019 od 8 do 15 h proběhne strojové čištění garáží.

 • 10.12.2019 – budou čištěny prostory nalevo od gar. vjezdu ( objekty 969-971).
 • 11.12.2019 – budou čištěny prostory napravo od gar. vjezdu ( objekty 972 a 973).

Žádáme Vás o uvolnění  parkovacích míst nejpozději v 8 hod u obou dnů. Pozdější odjezd znehodnocuje prováděnou práci.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Oprava Poděbradské

Technická správa komunikací hl. m. Prahy aktuálně hledá dodavatele zakázky na opravu vozovky a odvodňovacího zařízení ulice Poděbradská ve směru z centra v úseku Čerpadlová – Podkovářská.

Podle přiloženého Dopravně inženýrského opatření to vypadá na vedení objízdné trasy pro automobily opět po zobousměrněné Poděbradské – G.2_DIO_Situace [pdf].

Předpokládaný termín plnění: 8/2019
Doba stavebních prací při plné uzávěre: max. 40 kalendářních dnů

Zdroj: https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/6D59E7DE1EEC15F0C1258417005FACA4?OpenDocument

Zkontrolujte případné úniky vody v revizních šachtách

Vážení vlastníci,

opětovně vyzýváme všechny majitele (zejména ty, kteří kontrolu neprovedli), aby zkontrolovali možné úniky vody v revizních šachtách (jde o problém s regulačním ventilem z 24.4.2019 a zatečení do objektu). Pokud nebudou závady nahlášeny nejpozději do 9.5.2019 na e-adresu správy nebo výboru SVJ bude další řešení a odstraňování škoda na jednotlivých vlastnících.

Vzhledem k tomu, že i po zastavení úniků vody je v revizních šachtách velké množství vody musíme zajistit její vysušení. Žádáme všechny majitele, aby nechávali otevřená revizní dvířka a pomohli tak odstranit vlhkost v šachtě. Zabráníte možnému vzniku plísní a následným škodám.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Porucha regulačního ventilu teplé vody

Vážení vlastníci,

24.4.2019 byla zjištěna porucha regulačního ventilu teplé vody a dodavatelem opravena. Bohužel vzhledem ke zvýšené teplotě a tlaku došlo u několika bytových jednotek k pravděpodobnému popraskání těsnění u vodoměrů teplé vody a průsaku vody do nižších pater budovy. Žádáme Vás o kontrolu revizních šachet s vodoměry (vizuálně i pohmatem-mokrá šachta může být z horního patra) zda u Vás nedochází k úniku vody do šachty. Pokud zjistíte únik vody, kontaktujte do sobotního rána výbor SVJ na emailu: vybor@sousedikova.cz (údržba bude v sobotu na objektu a lehčí opravy je schopna provést ihned) následně na správu: kriz@ikon.cz. V emailu uveďte kontaktní telefon na kterém budete k zastižení. V krajním případě, při výrazném úniku vody, lze kontaktovat havarijní službu-Bytoservis-tel: 605424242 nebo Pražský technický servis-tel: 724332112

Děkuji J. Kříž
Ikon spol. s r.o.