Oprava Poděbradské

Technická správa komunikací hl. m. Prahy aktuálně hledá dodavatele zakázky na opravu vozovky a odvodňovacího zařízení ulice Poděbradská ve směru z centra v úseku Čerpadlová – Podkovářská.

Podle přiloženého Dopravně inženýrského opatření to vypadá na vedení objízdné trasy pro automobily opět po zobousměrněné Poděbradské – G.2_DIO_Situace [pdf].

Předpokládaný termín plnění: 8/2019
Doba stavebních prací při plné uzávěre: max. 40 kalendářních dnů

Zdroj: https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/6D59E7DE1EEC15F0C1258417005FACA4?OpenDocument

Zkontrolujte případné úniky vody v revizních šachtách

Vážení vlastníci,

opětovně vyzýváme všechny majitele (zejména ty, kteří kontrolu neprovedli), aby zkontrolovali možné úniky vody v revizních šachtách (jde o problém s regulačním ventilem z 24.4.2019 a zatečení do objektu). Pokud nebudou závady nahlášeny nejpozději do 9.5.2019 na e-adresu správy nebo výboru SVJ bude další řešení a odstraňování škoda na jednotlivých vlastnících.

Vzhledem k tomu, že i po zastavení úniků vody je v revizních šachtách velké množství vody musíme zajistit její vysušení. Žádáme všechny majitele, aby nechávali otevřená revizní dvířka a pomohli tak odstranit vlhkost v šachtě. Zabráníte možnému vzniku plísní a následným škodám.

Děkuji J. Kříž
Ikon spol.s r.o.

Porucha regulačního ventilu teplé vody

Vážení vlastníci,

24.4.2019 byla zjištěna porucha regulačního ventilu teplé vody a dodavatelem opravena. Bohužel vzhledem ke zvýšené teplotě a tlaku došlo u několika bytových jednotek k pravděpodobnému popraskání těsnění u vodoměrů teplé vody a průsaku vody do nižších pater budovy. Žádáme Vás o kontrolu revizních šachet s vodoměry (vizuálně i pohmatem-mokrá šachta může být z horního patra) zda u Vás nedochází k úniku vody do šachty. Pokud zjistíte únik vody, kontaktujte do sobotního rána výbor SVJ na emailu: vybor@sousedikova.cz (údržba bude v sobotu na objektu a lehčí opravy je schopna provést ihned) následně na správu: kriz@ikon.cz. V emailu uveďte kontaktní telefon na kterém budete k zastižení. V krajním případě, při výrazném úniku vody, lze kontaktovat havarijní službu-Bytoservis-tel: 605424242 nebo Pražský technický servis-tel: 724332112

Děkuji J. Kříž
Ikon spol. s r.o.

Strojové čištění garáží

Vážení vlastníci,

v termínu 16-17.4. 2019 od 8 do 14 h proběhne strojové čištění garáží.

  • 16.4.2019 – budou čištěny prostory nalevo od gar. vjezdu (objekty 969-971)
  • 17.4.2019 – budou čištěny prostory napravo od gar. vjezdu (objekty 972 a 973)

Žádáme Vás o uvolnění  parkovacích míst nejpozději v 8 hod u obou dnů. Pozdější odjezd znehodnocuje prováděnou práci.

Děkujeme,
IKON spol. s r.o.

Oprava/výměna poškozených předokeních parapetů

Vážení obyvatelé, v následujících měsících bude probíhat oprava / výměna poškozených předokeních parapetů. Již byly nahlášeny některé případy, kdy parapet byl nevhodným pracovním postupem montáže zkorodovaný viz. přiložená fotografie.

Přiklad poškozeného parapetu:

Jakmile se nám ozve více obyvatel, tak oprava bude probíhat najednou.

Touto cestou chceme požádat ostatní obyvatele, kteři mají obdobný problém o nahlášení na emailovou adresu: vybor@sousedikova.cz

Děkujeme
Výbor SVJ

Porucha garážových vrat

Bohužel došlo k vážné mechanické poruše garážových vrat, kterou se technikovi dnes nepodařilo odstranit. Je nutná výměna některých dílů, které nejsou standardně skladem. Během pondělí, pokud se podaří zajistit náhradní díly, budou vrata opravena.
Prosíme, nepokoušejte se o jakoukoliv manipulaci s vraty – znefunkčíte závory!!!

Výbor SVJ

Postaví se další Harfa v ulici U Elektry?

Na zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 9 dne 25. 9. 2018 se budou projednávat tři návrhy změn územního plánu v katastrálním území Hloubětín, které jsou v sousedství Rezidence nad Rokytkou.

Všechn tři návrhy se týkají změny z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na funkční plochu OV (všeobecně obytné).

Největším rizikem navržených změn je tzv. KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, kdy koeficient podlažních ploch (KPP) je na všech územích dotčených změnou vyšší než je to u existující okolní zástavby. Např. Rezidence nad Rokytkou má koeficient podlažních ploch hodnotu F, ale změna v „Lokalitě Elektra“ má hodnotu H. Platí, že čím vyšší koficient, tím větší možnost zástavby1). S tímto koeficientem by zde byla možná zástavba stejným objemem jako je ta na Harfě (developer FINEP).

V usnesení ani přílohách není zmíňeno, kdo o změny žádá. Dá se předpokládat, že to budou vlastníci pozemků, což jsou primárně FINEP Hloubětín 61 a.s. (jehož jediným akcionářem je FINEP HOLDING, SE) a EUROGIRO FINANCE CZ, s.r.o. (jehož jediným společníkem je PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC, FINEP HARFA FUND). Obě firmy jsou propojeny přes Štěpána Havlase.

S jednotlivými změnami již souhlasila Rada městské části Praha 9, teď se uvedené změny budou projednávat na Zastupitelstvu Prahy 9. To neznamená, že změny nabydou účinnosti hned – územní plán je primárně v kompetenci Magistrátu hl. města, ale městské části můžou navrhovat jeho změny.

Níže uvádím přehled změn, které se budou na zářijovém zastupitelstvu projednávat: Celý příspěvek

Grilování selete nad Rokytkou

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci „Grilování selete nad Rokytkou“, která se bude konat v sobotu 8.9.2018 od 15:00 hod v ulici Sousedíkova, na louce proti vjezdu do garáží (sele bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod).

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Přijďte si popovídat se svými sousedy a kamarády. Pro menší strávníky bude před grilovaným seletem připraveno několik grilovaný kuřat. K pití bude opět připraven soudek piva. Další alkoholické i nealkoholické nápoje můžete v případě zájmu přinést sami a podělit se se svými sousedy. Velice se také těšíme na další dobroty (sladkosti, ovoce, …), o které se s námi budete chtít podělit. Příspěvek na občerstvení a pivo je dobrovolný.