Postup odstraňování škod po požáru bytu 316

Dobrý den,

chtěli bychom Vás informovat o postupu odstraňování škod po požáru bytu 316 v domě 971, ze dne 30.3.2020. Požárem, který vznikl v prostoru předzahrádky, byla zasažena část fasády domu, okna 3 bytů, vlastní prostory bytu 316, prostory dalších bytů (zejména zakouření), druhotné škody vzniklé hasební vodou a zásahem hasičů.

Výbor SVJ se společností IKON vybrali společnost Belix, která bude provádět sanace v našem domě a uvede dům do původního stavu. Nyní budou nejprve probíhat nezbytné revize a dokumentován rozsah škod, včetně odkrývání konstrukcí a sítí.

Výbor SVJ vybral vlastní stavební dozor, se kterým provedl prohlídku postižených prostor domu a zpřístupnil mu projektovou dokumentaci domu. Nyní stavební dozor spolupracuje na návrhu rozsahu oprav, způsobu jejich provedení a následně provede dohled nad správnou realizací v jejich průběhu. V současnosti firma Belix pracuje na návrhu rozsahu oprav a stanovení  jejich ceny. Navržený rozsah bude výbor a jím stanovený stavební dozor připomínkovat. Poté bude odeslán do pojišťovny SVJ k odsouhlasení navržených oprav. Pojistka SVJ bude krýt škody na konstrukcích domu, nebudou hrazeny škody na movitém majetku obyvatel. Pokud vznikly škody na tomto majetku, je nutné škodu uplatnit z pojistky odpovědnosti viníka (je nutné vyčkat na zprávu vyšetřovatle hasičů) nebo hradit škodu z vlastní pojistky domácnosti.

Současný stav je následující:

 • revize výtahu již proběhla a je možné ho používat,
 • probíhá vyklízení postiženého bytu, aby bylo možné provést podrobné prohlídky,
 • statik zhodnotí stav poškození konstrukcí a způsob případných na nosných konstrukcích (dle provedených prohlídek není statika narušena, bude podrobněji zhodnocena konstrukce balkonu),
 • proběhla prohlídka zasažených bytů a sepsány požadavky na opravy v interiérech těchto bytů (konstrukcích),
 • pravidelně probíhá kontrola společné elektroinstalace, část zasažené elektroinstalace vestibulu domu byla odpojena,
 • probíhá pravidelné odvětrání prostor – spouštění ventilátoru nucené ventilace chodeb.

Předpokládaný termín odsouhlasení oprav pojišťovnou a zahájení vlastních sanací a oprav  je na konci příštího týdne (14. týden). Celková doba oprav se v tuto chvíli nedá přesně stanovit, ale bude to nejméně 2 měsíce.

Předpoklad oprav je následující:

 • sanace a výmalba společných prostor směrem ze 7 patra níže,
 • chemické čištění fasády domu – bude postaveno lešení a využito plošiny,
 • odkrytí poškozených částí fasády,
 • sanace postiženého bytu,
 • opravy vestibulu a dalších částí společných prostor,
 • oprava bytu a dalších částí budovy,
 • výměna oken atd.

Časově nejnáročnější bude pravděpodobně výměna zasažených oken, kdy musí být okna na zakázku vyrobeny.

V průběhu oprav bude narušen běžný život obyvatel domu při odstraňování následků požáru, provádění sanací, stavebních úprav a výmaleb.

Prosíme o trpělivost a ohleduplnost.

Děkujeme

Výbor SVJ

4 komentáře u „Postup odstraňování škod po požáru bytu 316

 1. Strom bude vysazen. Opět to bude Katalpa, ale menšího vzrůstu…

 2. Dobrý den, díky moc za podrobné informace. Zveřejníte zde potom závěrečnou zprávu hasičů ohledně příčiny, prosím? díky MS

 3. Výbor o zprávu požádal. Jelikož byla škoda způsobena zejména na společném majetku a škody budou hrazeny ze společné pojistky SVJ, tak zprávu majitelům zpřístupníme.

Napsat komentář