Rada MČ Praha 9 schválila souhlasné stanovisko s desetipatrovými domy v lokalitě mezi cyklostezkou, zahradnictvím a ulicí Pod Spalovnou

Dne 12. 3. 2013 schválila Rada MČ Praha 9 souhlasné stanovisko s výjimkou z územního plánu, která umožňuje firmě Nadlan s.r.o. vybudovat v těsné blízkosti Rokytky u nově plánovaného parku (park s pracovním názvem Zahrádky – viz časopis Devítka 6/2012 –http://bit.ly/XkSMmG) desetipatrový dům místo mnohem menšího domu, jak požaduje platný územní plán (kód míry využití E, koeficient podlažních ploch 1,1). V rozporu se zaběhnutou praxí si Rada MČ ani nepočkala na stanovisko Komise územního rozvoje a výstavby, která na svém jednání tuto stavbu odložila k dalšímu projednání kvůli velké významnosti zásahu do okolí stavby a jejího vlivu na okolní pozemky v majetku jiných vlastníků. Dle našich informací z jednání Rady MČ předkladatel návrhu (radní pro výstavbu M. Doležal /TOP09/) dokonce použil lživé informace, že Komise územního rozvoje s výjimkou souhlasí za předpokladu, že výška budovy bude maximálně 10 pater (přiložený zápis z komise a materiál do RMČ – viz http://bit.ly/Yo37hV). Tento vysoce netransparentní postup nechává volné pole spekulacím, zda za tímto nestandardním rozhodnutím rady nejsou jiné zájmy radních, nežli zájmy městské části a jejích obyvatel.

Developerský návrh byl rovněž spojen s nabídkou poskytnutí finančního daru MČ v případě souhlasného stanoviska s výjimkou z UP. Jedná se o praxi, kdy se legitimizuje proměna pravidel podle toho, kolik dáte peněz a navíc z urbanistického hlediska dochází často k vytěžování dané oblasti, stavbě architektonických zmetků (více o podobných případech na http://bit.ly/15VYPDD).

Již před minulým zasedání Zastupitelstva jsme navrhli usnesení, které by schvalování stanoviska městské části k výjimkách z územního plánu přeneslo z uzavřených jednání Rady na veřejná zasedání Zastupitelstva. Bohužel tato změna byla odsunuta na „projednání v klubech“ možná i proto, aby výše zmíněná výjimka mohla být v klidu a bez vlivu občanů schválena.

Jako zelení zastupitelé důrazně odmítáme netransparentnost rozhodování o rozvoji území Prahy 9 i praxi developerských finančních darů výměnou za ústupky MČ. Nesouhlasíme s vytěžováním území u nově plánovaného parku ani se stavbou desetipatrového „paneláku“ u jeho vchodu. Na mimořádném jednání ZMČ 9. 4. otevřeme debatu o tomto případu a budeme požadovat vysvětlení a revokaci usnesení Rady MČ Praha 9. Radě MČ jsme rovněž zaslali otevřený dopis, jehož znění uvádíme níže.

Zastupitelé za SZ v Praze 9, Petr Pišoft a Jan Trnka

Vážený pane starosto, páni místostarostové, vážené členky a členové rady MČ Praha 9,

na svém zasedání dne 12.3.2013 jste schválili souhlasné stanovisko MČ k výjimce z územního plánu (změna koeficientů funkčního využití území) týkající se parcely 1809/1 v kat. ú. Vysočany. Tato změna byla projednávána Komisí územního rozvoje a výstavby dne 14.11.2012 bez vydání stanoviska – komise se shodla na odložení rozhodování na další zasedání. Tato výjimka z UP již bohužel v rozporu se slibem ing. Marka Doležala na jednání komise nebyla předložena. Také z tohoto důvodu nás nemile překvapilo, že rada vydala souhlasné stanovisko bez konzultace s komisí. Proto Vás tímto žádáme o revokaci tohoto rozhodnutí a předložení materiálu na nejbližší řádné zasedání Zastupitelstva MČ, aby došlo k veřejnému projednání této výjimky.

S pozdravem,

doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

Zdroj: Strana zelených Praha 9

Diskuse k tomuto tématu na našem fóru

Příspěvek byl publikován v rubrice Okolí a jeho autorem je sousedikova.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.