Omezení na Štěrboholské spojce

Termín: 16. 3. 2019 – 4. 8. 2019

Důvodem uzavírky je kompletní rekonstrukce komunikace.

Hlavní práce budou probíhat ve 2 etapách.

V 1. etapě A (16. 3. – 7. 5.) bude opravena pravá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

V rámci toho bude nutné uzavřít rampu z ul. Černokostelecká na Štěrboholskou spojku, což bude generovat objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu.

Ve 2. etapě G (8. 5. – 4. 8.) bude opravena levá polovina vozovky.

Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

Žádná další opatření si tato etapa nevyžádá.

Zdroj: https://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/doprava/aktuality-v-doprave-na-uzemi-mc-praha-9/informace-o-uzavirce-sterboholska-spojkaa-prumyslova-csph-mol-sterboholy

MČ P9 hledá zpracovatele projektové dokumentace Základní školy U Elektry

Rada městské části Praha 9 schválila dne 11.09.2018 vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem “Základní škola U Elektry – projektová dokumentace”. Součástí zakázky je i zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno 20.12.2017.

Součástí je projekt dopravního značení ze kterého je patrné i řešení dopravy:
Celý příspěvek

Poškození plotu vandalem

Náš plot u cyklostezky byl poškozen neznámým vandalem. Prosíme, všímejte si svého okolí a osob, které se v naší ulici pohybují. Případná podezření ohlašte ihned na Policii České republiky.

Děkujeme!

Polyfunkční soubor Tesla Hloubětín

Záměr představuje výstavbu 18 bytových domů doplněných o obchodní prostory v přízemích objektů. V suterénech jsou umístěny hromadné garáže, sklepní kóje a technické místnosti.

V rámci záměru budou odstraněny současné průmyslové budovy v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a bude vystavěn nový areál. Bytové jednotky jsou ve velikosti od 1+KK do 4+KK, část jednotek bude vedena jako ateliéry. Celková podlažní plocha bytů a ateliérů je 114 958 m2. Celková podlažní plocha nebytových a obchodních prostor je 5 177 m2. Počet pracovníků a zákazníků v nebytových prostorách a hostů v restauračních zařízeních se uvažuje cca 200.

V podzemních garážích jednotlivých objektů a na povrchových parkovištích jsou navržena parkovací stání pro potřeby vlastního areálu. Celkový počet stání činí 1722 parkovacích stání, z toho 1529 stání v garážích a 193 stání na terénu.

Vytápění areálu bude realizováno napojením na horkovod.

Situace záměru [pdf]

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1082

Cyklo Rokytka – vodní prostup

V současné době probíhá soutěž na zhotovitele stavby Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8 a 9, č. akce 2950110, která má umožnit bezkolizní a přímé propojení stávající cyklostezky pod Čuprovou ulicí, které doteď bylo možné pouze podchodem s rampami, kde se cyklisté museli otočit ve stísněných podmínkách o 180 stupňů.

Navržené stavební úpravy řeší provedení cyklotrasy v prostoru pod mostem Čuprova a vedení stezky pro cyklisty po levé straně koryta potoka po směru toku. Dojde
k úpravě koryta potoka pod mostem snížením oboustranných berm a svahů koryta nad úroveň hladiny vody trvale zaplaveného koryta.

Investorem akce je Magistrát hlavního města Prahy

Zdroj: www.tsk-praha.cz – veřejná zakázka č. P18V00000047

Park Zahrádky

V blízkosti naší ulice je zahájena výstavba nového Parku Zahrádky a kdo by měl čas a chuť se v tom více angažovat, tak by bylo dobré si vybrat někoho kdo by nás případně zastupoval za celou naší ulici. V případě zájmu vám pošlu do e-mailu veškeré podklady co nám byly doručeny a veškerou emailovou komunikací mezi MČ Prahou 9 a okolními obyvateli v ulici Modrého a přilehlých ulic. Nelíbí se jím spousta prvků, které MČ Praha 9 navrhla. Odkaz na vizualizaci budoucího parku:

vizualizace_pripravovaneho_parku_zahradky.pdf

Tento styl/vzhled se jim zdá velice neestetický, nefunkční a neudržitelný. Proto se rozhodli vyvinout aktivitu směrem na město, aby park přepracovalo.

Základní prvky co požadují upravit:

  • Dětské hřiště větší, ale o to více volnější ve smyslu přesně definovaných herních prvků – viz inspirace
  • Vše z přírodních materiálů
  • Ohniště / grilovací místo
  • Odpočinková zóna (sezení formou pařezů, kmínků, jednoduchých laviček, místa na ležení u vody atp.)
  • Molo na rybníku
  • Pítka pro ptáky a pejsky
  • Mnohem více keřů a kvetoucích rostlin a ne jenom trávník a pár stromů (aby byl park dynamičtější a poskytoval další možnosti vyžití ať už dětí, kde se budou moci schovávat, tak i pro zde žijící zvířata – zajíci, bažanti, ptáci atd.)

Jelikož už začala realizace samotného parku, tak si myslím že na nějaké případné změny MČ nebude moc brát zřetel, i když se tváří, že tam spousty věcí upraví (nejsem si tím jist, když už mají vybetonované základy jednoho z budoucích hřišť).

Pavel Kulštejn

Stezka pro cyklisty u Čuprovy ulice dozná změny

Vodní prostup Rokytka

Zkrácení nepříjemného podjezdu trasy A26 pod Čuprovou ulicí s využitím mostu přes Rokytku připravovalo magistrátní oddělení cyklo už pěknou řadu let. Letos se stavební povolení konečně přiblížilo natolik, že bylo možné přidělit prostředky na realizaci. Dojde tedy ke zkrácení trasy A26 o zhruba dvě stě metrů a odstranění nepříjemného závleku, který nemálo cyklistů řešilo vynášením schodiště nebo jízdou ulicí Na Žertvách. Stavba odvede většinu cyklistické frekvence ze stávajícího podchodu, ve kterém je několik nepřehledných rohů. Celkové náklady na inženýrsky náročnou akci jsou 6,5 mil. Kč.

Zdroj: https://prahounakole.cz/2018/03/kde-se-budou-stavet-cyklostezky-a-co-se-bude-projektovat/

Administrativní budova Elektra Park

Vizualizace z roku 2014:

Umístění: U Elektry 203/8

Zdroj: http://www.studiomoa.cz/14_elektra_park/project.html

Administrativní budova Elektra

Vizualizace z roku 2010:

Umístění: U Elektry × Poděbradská

Zdroj: http://www.studiomoa.cz/09_elektra/project.html

Přerušení dodávky vody

Z důvodu provádění plánovaných oprav bude v termínu od středy 05.04.2017 8:00 h do čtvrtka 06.04.2017 3:00 h přerušena dodávka vody v oblasti Praha 9 – Vysočany (včetně ul. Sousedíkova).

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky, proto Pražské vodovody a kanalizace vyzývají k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely.

Kompletní oznam: Sousedíkova-přerušení-dodávky-vody.pdf