Strojové čištění garáží

Vážení vlastníci,

v termínu 16-17.4. 2019 od 8 do 14 h proběhne strojové čištění garáží.

  • 16.4.2019 – budou čištěny prostory nalevo od gar. vjezdu (objekty 969-971)
  • 17.4.2019 – budou čištěny prostory napravo od gar. vjezdu (objekty 972 a 973)

Žádáme Vás o uvolnění  parkovacích míst nejpozději v 8 hod u obou dnů. Pozdější odjezd znehodnocuje prováděnou práci.

Děkujeme,
IKON spol. s r.o.

Oprava/výměna poškozených předokeních parapetů

Vážení obyvatelé, v následujících měsících bude probíhat oprava / výměna poškozených předokeních parapetů. Již byly nahlášeny některé případy, kdy parapet byl nevhodným pracovním postupem montáže zkorodovaný viz. přiložená fotografie.

Přiklad poškozeného parapetu:

Jakmile se nám ozve více obyvatel, tak oprava bude probíhat najednou.

Touto cestou chceme požádat ostatní obyvatele, kteři mají obdobný problém o nahlášení na emailovou adresu: vybor@sousedikova.cz

Děkujeme
Výbor SVJ

Porucha garážových vrat

Bohužel došlo k vážné mechanické poruše garážových vrat, kterou se technikovi dnes nepodařilo odstranit. Je nutná výměna některých dílů, které nejsou standardně skladem. Během pondělí, pokud se podaří zajistit náhradní díly, budou vrata opravena.
Prosíme, nepokoušejte se o jakoukoliv manipulaci s vraty – znefunkčíte závory!!!

Výbor SVJ

Postaví se další Harfa v ulici U Elektry?

Na zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 9 dne 25. 9. 2018 se budou projednávat tři návrhy změn územního plánu v katastrálním území Hloubětín, které jsou v sousedství Rezidence nad Rokytkou.

Všechn tři návrhy se týkají změny z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na funkční plochu OV (všeobecně obytné).

Největším rizikem navržených změn je tzv. KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, kdy koeficient podlažních ploch (KPP) je na všech územích dotčených změnou vyšší než je to u existující okolní zástavby. Např. Rezidence nad Rokytkou má koeficient podlažních ploch hodnotu F, ale změna v „Lokalitě Elektra“ má hodnotu H. Platí, že čím vyšší koficient, tím větší možnost zástavby1). S tímto koeficientem by zde byla možná zástavba stejným objemem jako je ta na Harfě (developer FINEP).

V usnesení ani přílohách není zmíňeno, kdo o změny žádá. Dá se předpokládat, že to budou vlastníci pozemků, což jsou primárně FINEP Hloubětín 61 a.s. (jehož jediným akcionářem je FINEP HOLDING, SE) a EUROGIRO FINANCE CZ, s.r.o. (jehož jediným společníkem je PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC, FINEP HARFA FUND). Obě firmy jsou propojeny přes Štěpána Havlase.

S jednotlivými změnami již souhlasila Rada městské části Praha 9, teď se uvedené změny budou projednávat na Zastupitelstvu Prahy 9. To neznamená, že změny nabydou účinnosti hned – územní plán je primárně v kompetenci Magistrátu hl. města, ale městské části můžou navrhovat jeho změny.

Níže uvádím přehled změn, které se budou na zářijovém zastupitelstvu projednávat: Celý příspěvek

Grilování selete nad Rokytkou

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci „Grilování selete nad Rokytkou“, která se bude konat v sobotu 8.9.2018 od 15:00 hod v ulici Sousedíkova, na louce proti vjezdu do garáží (sele bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod).

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Přijďte si popovídat se svými sousedy a kamarády. Pro menší strávníky bude před grilovaným seletem připraveno několik grilovaný kuřat. K pití bude opět připraven soudek piva. Další alkoholické i nealkoholické nápoje můžete v případě zájmu přinést sami a podělit se se svými sousedy. Velice se také těšíme na další dobroty (sladkosti, ovoce, …), o které se s námi budete chtít podělit. Příspěvek na občerstvení a pivo je dobrovolný.

Mytí podlah v garážích

Dne 9. a 10. května proběhne mytí podlah v prostoru společných garáží. Informace o nutnosti uvolnit parkovací stání v příslušné části garáží budou s předstihem vylepeny v domech. Prosíme o součinnost a uvolnění Vašich parkovacích stání pro bezproblémové umytí podlah.

Děkujeme

Výbor SVJ

Informace o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9

Vážení obyvatelé,

chtěli bychom Vás informovat o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9, ke které došlo ve čtvrtek 22. 2. 2018. Při jízdě pracovníka, který prováděl opravu reklamované dlažby na chodbách, výtahem ze 7 patra dolů došlo k zachycení kabiny výtahu o vychýlenou konstrukci vnějších dveří výtahu. Došlo k uvíznutí tohoto pracovníka, který musel být vyproštěn přivolaným technikem, a došlo k poškození konstrukce dveří výtahu a kabiny výtahu.

Ve středu 28. 2. jsme za účasti soudního znalce, kterého jme pro zastupování SVJ najali, uskutečnili prohlídku místa havárie výtahu. Prohlídky se zúčastnili i zástupci stavební společnosti BAK a technik společnosti Schindler. Byla jednoznačně identifikována příčina vzniku havárie, kdy nebyl dodržen technologický postup při montáži výtahu. Ocelové kotvy, kterými měla být pevně uchycena konstrukce dveří k výtahové šachtě, byly instalovány zcela nevhodně do konstrukce podlahy tak, že byly umístěny ve vrstvě tvrzeného polystyrenu.

Zástupce společnosti BAK na místě převzal za toto zodpovědnost a přislíbil opravu výtahu na náklady BAK. Zároveň přislíbil prohlídku všech výtahu v našich objektech, aby se vyloučila stejná vada u některého z dalších pater či výtahů.

Dnes nás však společnost BAK informovala, že se jednalo o skrytou vadu a vzhledem k uplynutí záruky nenese za toto odpovědnost a nebude se podílet na řešení vzniklé situace.

Jelikož necítíme jakoukoli zodpovědnost za nastalou situaci a naopak se cítíme situací poškozeni, nezbývá nám nic jiného, než se v této situaci bránit soudní cestou.

Společnosti Schindler jsem do odvolání udělil zákaz vstupu do prostor našeho SVJ. Rovněž jsem zakázal jakoukoli manipulaci s výtahem bez vědomí a bez účasti zástupců výboru SVJ.

Prosím tedy o trpělivost při opravě tohoto výtahu, která bude trvat zřejmě několik týdnů.

Za výbor SVJ

Lubomír Tříska

Opravy podlah ve společných prostorách domů

Vážení obyvatelé,

ve dnech od 30.1.2018 po dobu cca 3 týdnů budou v našem objektu probíhat opravy podlah (dlažby) ve společných prostorách domů. Jedná se o problémy s propadající se dlažbou, tyto opravy jsou řešeny v rámci záruky na společné prostory budov.

V první fázi oprav se bude jednat o vybourání stávajících problematických částí dlažby. Během této fáze budou bohužel probíhající práce doprovázeny zvýšenou prašností a zvýšeným hlukem, ovšem nebude nijak omezen pohyb ve společných prostorách budov.

V druhé fázi oprav, kdy se budou pokládat nové podlahy bude částečně pohyb ve společných prostorách omezen, o těchto omezeních Vás budeme předem informovat.

Výbor SVJ