Postaví se další Harfa v ulici U Elektry?

Na zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 9 dne 25. 9. 2018 se budou projednávat tři návrhy změn územního plánu v katastrálním území Hloubětín, které jsou v sousedství Rezidence nad Rokytkou.

Všechn tři návrhy se týkají změny z funkční plochy VN (nerušící výroba a služby) na funkční plochu OV (všeobecně obytné).

Největším rizikem navržených změn je tzv. KÓD MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, kdy koeficient podlažních ploch (KPP) je na všech územích dotčených změnou vyšší než je to u existující okolní zástavby. Např. Rezidence nad Rokytkou má koeficient podlažních ploch hodnotu F, ale změna v „Lokalitě Elektra“ má hodnotu H. Platí, že čím vyšší koficient, tím větší možnost zástavby1). S tímto koeficientem by zde byla možná zástavba stejným objemem jako je ta na Harfě (developer FINEP).

V usnesení ani přílohách není zmíňeno, kdo o změny žádá. Dá se předpokládat, že to budou vlastníci pozemků, což jsou primárně FINEP Hloubětín 61 a.s. (jehož jediným akcionářem je FINEP HOLDING, SE) a EUROGIRO FINANCE CZ, s.r.o. (jehož jediným společníkem je PRAGUE DEVELOPMENT SICAV PLC, FINEP HARFA FUND). Obě firmy jsou propojeny přes Štěpána Havlase.

S jednotlivými změnami již souhlasila Rada městské části Praha 9, teď se uvedené změny budou projednávat na Zastupitelstvu Prahy 9. To neznamená, že změny nabydou účinnosti hned – územní plán je primárně v kompetenci Magistrátu hl. města, ale městské části můžou navrhovat jeho změny.

Níže uvádím přehled změn, které se budou na zářijovém zastupitelstvu projednávat: Celý příspěvek

Grilování selete nad Rokytkou

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci „Grilování selete nad Rokytkou“, která se bude konat v sobotu 8.9.2018 od 15:00 hod v ulici Sousedíkova, na louce proti vjezdu do garáží (sele bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod).

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Přijďte si popovídat se svými sousedy a kamarády. Pro menší strávníky bude před grilovaným seletem připraveno několik grilovaný kuřat. K pití bude opět připraven soudek piva. Další alkoholické i nealkoholické nápoje můžete v případě zájmu přinést sami a podělit se se svými sousedy. Velice se také těšíme na další dobroty (sladkosti, ovoce, …), o které se s námi budete chtít podělit. Příspěvek na občerstvení a pivo je dobrovolný.

Mytí podlah v garážích

Dne 9. a 10. května proběhne mytí podlah v prostoru společných garáží. Informace o nutnosti uvolnit parkovací stání v příslušné části garáží budou s předstihem vylepeny v domech. Prosíme o součinnost a uvolnění Vašich parkovacích stání pro bezproblémové umytí podlah.

Děkujeme

Výbor SVJ

Informace o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9

Vážení obyvatelé,

chtěli bychom Vás informovat o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9, ke které došlo ve čtvrtek 22. 2. 2018. Při jízdě pracovníka, který prováděl opravu reklamované dlažby na chodbách, výtahem ze 7 patra dolů došlo k zachycení kabiny výtahu o vychýlenou konstrukci vnějších dveří výtahu. Došlo k uvíznutí tohoto pracovníka, který musel být vyproštěn přivolaným technikem, a došlo k poškození konstrukce dveří výtahu a kabiny výtahu.

Ve středu 28. 2. jsme za účasti soudního znalce, kterého jme pro zastupování SVJ najali, uskutečnili prohlídku místa havárie výtahu. Prohlídky se zúčastnili i zástupci stavební společnosti BAK a technik společnosti Schindler. Byla jednoznačně identifikována příčina vzniku havárie, kdy nebyl dodržen technologický postup při montáži výtahu. Ocelové kotvy, kterými měla být pevně uchycena konstrukce dveří k výtahové šachtě, byly instalovány zcela nevhodně do konstrukce podlahy tak, že byly umístěny ve vrstvě tvrzeného polystyrenu.

Zástupce společnosti BAK na místě převzal za toto zodpovědnost a přislíbil opravu výtahu na náklady BAK. Zároveň přislíbil prohlídku všech výtahu v našich objektech, aby se vyloučila stejná vada u některého z dalších pater či výtahů.

Dnes nás však společnost BAK informovala, že se jednalo o skrytou vadu a vzhledem k uplynutí záruky nenese za toto odpovědnost a nebude se podílet na řešení vzniklé situace.

Jelikož necítíme jakoukoli zodpovědnost za nastalou situaci a naopak se cítíme situací poškozeni, nezbývá nám nic jiného, než se v této situaci bránit soudní cestou.

Společnosti Schindler jsem do odvolání udělil zákaz vstupu do prostor našeho SVJ. Rovněž jsem zakázal jakoukoli manipulaci s výtahem bez vědomí a bez účasti zástupců výboru SVJ.

Prosím tedy o trpělivost při opravě tohoto výtahu, která bude trvat zřejmě několik týdnů.

Za výbor SVJ

Lubomír Tříska

Opravy podlah ve společných prostorách domů

Vážení obyvatelé,

ve dnech od 30.1.2018 po dobu cca 3 týdnů budou v našem objektu probíhat opravy podlah (dlažby) ve společných prostorách domů. Jedná se o problémy s propadající se dlažbou, tyto opravy jsou řešeny v rámci záruky na společné prostory budov.

V první fázi oprav se bude jednat o vybourání stávajících problematických částí dlažby. Během této fáze budou bohužel probíhající práce doprovázeny zvýšenou prašností a zvýšeným hlukem, ovšem nebude nijak omezen pohyb ve společných prostorách budov.

V druhé fázi oprav, kdy se budou pokládat nové podlahy bude částečně pohyb ve společných prostorách omezen, o těchto omezeních Vás budeme předem informovat.

Výbor SVJ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení obyvatelé,

dne 19.11.2017 mezi 11:46-12:08 došlo v domě č. 1 (973/9) ke krádeži jízdního kola. Vzhledem k situaci opětovně apelujeme na to, aby jste dbali bezpečnosti vlastní, vašich sousedů a majetku jak vašeho tak společného či majetku sousedů. Zloděj se dostal do objektu díky nepozornosti jednoho z obyvatel.

Zejména prosím:

  1. Zavírejte vchodové dveře a nevpouštějte do objektu cizí osoby!
  2. Zamykejte veškeré společné prostory, chodby ke sklepům a kočárkárny!
  3. Pokud procházíte dveřmi do garáže, dbejte na jejich správné uzavření! Stává se, že kvůli nedostatečnému stisku kliky zůstávají otevřené a je to nejslabší místo našeho objektu.
  4. Nenechávejte žádné věci na chodbách ani na garážových stáních! Jsou pak snadným terčem zlodějů a je to i proti požární směrnici. V evakuačních cestách nesmí být žádné překážky.
  5. I při pobytu doma zamykejte vchodové dveře do svých bytů, koule není dostatečnou obranou před otevřením dveří a vykradením bytu.
  6. Pokud jezdíte automobilem, čekejte na úplné uzavření vjezdové brány, jak při příjezdu tak při odjezdu.
  7. Všímejte si okolí a při podezření, že něco není jak má být kontaktujte výbor SVJ, popřípadě ihned Policii České Republiky.

Potřebujeme Vaší pomoc, vyšší bezpečnosti našich obydlí dosáhneme jen když se na ní budeme všichni odpovědně podílet.

Váš Výbor SVJ

Přerušení dodávky vody 25.10.2017

Dne 25. 10. 2017 od 08:00 hod. do 23:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 9 – Hloubětín, Vysočany.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Jana Přibíka; K náhonu; Kolmá; Mezitraťová 137/46; Modrého; Na výběžku; Nademlejnská; Nepelova; Pod Harfou 938, 943, 966, 981, 994, 995, parc. č. 1840/5; Poděbradská lichá č.o. od 221/3 do 786/65a, sudá č.o. od 508/12 do 900/64, parcelní čísla: 20/5, 1723/6, 1813/17, 2107/2; Podkovářská; Sousedíkova; U Elektry; V Předním Hloubětíně; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.

Odstávka vody Sousedíkova [PDF]

Retail park Praha 9

Byly zahájení bouracích práce v areálu bývalých sběrných surovin na Praze 9 – ulici Poděbradské. Společnost KPD Group zde plánuje realizovat do konce dubna 2018 Retail park o ploše 3.300 m2 plus objekt fast food cca 450 m2. Hlavním nositelem nájmů budou BILLA, Lékárna, KiK, SUPER ZOO, OKAY Elektro, o případném operátorovi fast food se jedná.