Informace ke schůzce ohledně výstavby ZŠ a MŠ U Elektry/Sousedíkova

V pondělí 23.1.2017 se z podnětu Výboru SVJ uskutečnila společná schůzka členů našeho SVJ, zástupců MČ Praha 9 a autory projektu ZŠ. V rámci této schůzky byly debatovány připomínky členů našeho SVJ k projektu. Zástupci MČ prezentovali důvody současné podoby a parametrů projektu (současná podoba projektu je ke stažení ZDE).

Na základě debaty vyplynuly některé otázky, ke kterým přislíbili zástupci MČ zjistit bližší informace a zaslání stanoviska k těmto otázkám. Jedná se především o tyto body:

  • Zjištění možnosti umístění kruhového objezdu až za cyklostezku (ve směru od Poděbradské), tak aby nebyl na křižovatce ulic U Elektry a Sousedíkova;
  • zjištění možnosti zajíždění dopravní obsluhy školy (zásobování, odpad, …) z ulice U Elektry, tak aby nebyla tímto dotčena ulice Sousedíkova (doprava, hluk, …);
  • zjištění možnosti instalace vjezdové závory do ulice Sousedíkova i s ohledem na vlastníka komunikace (předpokládáme že vlastníkem komunikace je hl. město Praha);
  • informaci o počtu a umístění plánovaných míst pro krátkodobé zastavení v blízkosti školy (K+R), jak v ulici U Elektry, tak i v ulici Poděbradská (podobně jako bylo vyřešeno na ulici Sokolovská u ZŠ Na Balabence);
  • zaslání návrhu celkového dopravního řešení v ulici Sousedíkova, vč. umístění přechodů pro chodce, variantu s umístěním vjezdové závory v ulici Sousedíkova atd., ze kterého budou zřetelné změny kapacit parkování (zda z důvodu umístění přechodů a závor dojde k redukci současného počtu parkovacích stání – z poskytnutého podkladu to bohužel není zřetelné).

Následně, po zjištění odpovědí na naše dotazy, bychom dojednali se zástupci MČ P9 další schůzku, kde bychom probrali možnosti řešení situace na základě zjištěných skutečností.
O termínu další schůzky Vás budeme informovat.

Výbor SVJ

Instalace LED světel do průchodů do garáží

Vážení obyvatelé,

dnes proběhla instalace nových světel v průchodech do garáží. Původní problémová světla byla nahrazena novými světly s LED technologií. Dosavadní problémy by se tedy měly stát minulostí. Věříme, že tuto změnu přivítáte stejně jako my.

Hezký den,
Váš výbor SVJ

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 09.11.2016

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 9. 11. 2016 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte doporučeným dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program je uveden níže v textu Celý příspěvek

Rekapitulace společenské akce „Grilování selete nad Rokytkou“

Sešli jsme se 3.9.2016 na plácku proti vjezdu do garáží a bylo nás více než 70 a dětí nepočítaně. Snědlo se selátko 58kg čisté váhy, 4 z 6 kuřat, spousta dalších pochutin a vypilo se 200 piv. Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste donesli něco k snědku nebo pití. Nesmíme zapomenout na dobrovolníky, kteří se účastnili jak příprav akce, tak jejího ukončení a úklidu stanů a dalšího vybavení, Vaší pomoci si vážíme a děkujeme.

Nakonec jsme se rozhodli se s Vámi podělit o informace k celkovým nákladům a výši Vašich dobrovolných příspěvků. Celý příspěvek

Rozšíření množství a velikosti košů

Vážení obyvatelé,

pro zvýšení vašeho komfortu a zvýšení čistoty v naší ulici, jsme instalovali větší koše na místa, kde docházelo k jejich častému přeplnění a zároveň přidali koše i na místa, kde do této chvíle žádné nebyli. Umístění košů je následující:

  • Dům 973 – koš vyměněn za koš s dvojnásobnou kapacitou
  • Dům 972 – instalován koš (ten menší, původně u 973)
  • Dům 971 – u loučky, koš vyměněn za koš s dvojnásobnou kapacitou
  • Dům 970 – instalován koš (ten menší, původně u loučky)

Celkově máme nyní v areálu 2 větší koše, 2 menší koše, 2 velké koše s tříděným odpadem a 1 koš na psí exkrementy.

Držák sáčků na psí exkrementy

Vážení obyvatelé,

abychom zvýšili pohodlí pejskařů při plnění povinností spojených s venčením svých čtyřnohých miláčků, vybavili jsme ulici držákem sáčků na psí exkrementy. Slibujeme si od toho nejen zvýšení pohodlí pejskařů, ale zároveň zvýšení čistoty v okolí našich domů. Zároveň vás všechny žádáme o pomoc s uhlídáním jak sáčků, tak samotného držáku. Pokud uvidíte, že někdo sáčky úmyslně krade, nebo se pokouší poškodit držák neprodleně kontaktujte výbor. Stejně tak v případě, že sáčky dojdou nás neváhejte kontaktovat.

Váš výbor SVJ

Reklamace kvality vody

Opakovaný problém se zabarvenou (rezatou) vodou, diskutoval výbor SVJ s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Na jejich popud proběhl odběr a analýza vzorků vody z našeho rozvodu, dodavatelem vody firmou PVK. Kvalita vody vyhověla hygienickým limitům (viz PVK_300056-414_Reklamace_kvality_vody_15.10.2015). Paralelně řeší výbor reklamaci některých dílů vodovodního potrubí v garážích, které svou korozí mohou také přispět k zmíněnému problému. Aktuálně se zhotovitel (BAK) společně s výborem SVJ snaží najít vhodnou náhradu těchto částí potrubí tak, aby se problém již znovu neopakoval.