Dne 24.4.2017 byl nalezen mobilní telefon před vchodem č. 5

Majitel ať kontaktuje p. Tomkovou tel. 777647896