Předběžný program shromáždění vlastníků dne 17.05.2017

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 17.05.2017 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte doporučeným dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program:

  1. Přivítání přítomných
  2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2015 a 2016
  3. Zpráva kontrolní komise za rok 2015 a 2016
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  6. Volba členů výboru SVJ a KK pro další funční období
  7. Hlavní události roku 2017
  8. Informace o výstavbě ZŠ a MŠ U Elektry/Sousedíkova
  9. Debata

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do pondělí 10. 4. 2016, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

Děkujeme,
Výbor SVJ

Napsat komentář