Shromáždění vlastníků 6.11.2019

Datum konání: 6.11.2019
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory)
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
2. PATRO – konferenční sál LABE
Program schůze:
 1. Přivítání přítomných.
 2. Hlavní události roku 2018.
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018.
 6. Plán investic.
 7. Možnost výstavby BTS na střeše budovy domu 4.
 8. Doplnění čipového systému u kovových dveří do společných garáží.
 9. Debata/různé:
  • hlavní události roku 2019,
  • reklamace společných prostor,
  • údržba zeleně,
  • informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy,
  • Informace o výstavbě v okolí RnR.

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství (www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.

Dokumenty: Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání – poslední aktualizace 9.10.2019

Vážení vlastníci bytů v Rezidenci nad Rokytkou,

velmi si ceníme Vaší důvěry ve výbor SVJ a chceme, aby vedení společenství nadále fungovalo co nejlépe. Musíme však konstatoval, že minulá účast na shromáždění byla nižší než 50%, a tedy shromáždění nebylo usnášeníschopné. Pořádání shromáždění vlastníků je finančně i časově náročné. Žádáme Vás proto o účast na nacházejícím shromáždění. Prosíme, pokud se nebudete z jakéhokoliv důvodu moci osobně zúčastnit, zmocněte prostřednictvím přiložené plné moci jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu z výboru či kontrolní komise), ve kterou máte důvěru. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka, a to i pro případ společného jmění manželů. Plná moc je nutná i v případě, kdy se schůze bude účastnit pouze jeden ze spoluvlastníků, je zapotřebí mít od druhého spoluvlastníka plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 1. 10. 2019
Výbor SVJ

Poloha budovy, kde se uskuteční Shromáždění vlastníků:

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na Břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 hodiny zdarma)

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 6.11.2019

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 6.11.2019 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program je uveden níže v textu.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Hlavní události roku 2018
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017, 2018
 6. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín výměny, výměník PT
 7. Možnost výstavby BT na střeše budovy domu 4 (informace, hlasování)
 8. Debata / různé
  • Bezpečnost budov a chování obyvatel
  • Okolní výstavba (Inspirace na Rokytkou, ZŠ, Nová Elektra I)
  • Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
  • Reklamace – fasáda, vsak
  • Údržba zeleně (předzahrádky, balkóny)

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do úterý 24. 9. 2019, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

I v případě, že na základě podnětů nebude program doplněn o další body, zaslání podnětů umožní výboru lépe se připravit na jejich případné projednání v rámci závěrečného bodu programu (Debata).

Děkujeme

Výbor SVJ

Sousedská grilovačka v ul. Sousedíkova

Vážení sousedé,

výbor SVJ si Vás dovoluje opět pozvat na společenskou akci

„Sousedská grilovačka v ul. Sousedíkova“,

která se bude konat v sobotu 14.9.2019 od 15:00 v ulici Sousedíkova na louce proti vjezdu do garáží.

Chtěli bychom navázat na dle našeho názoru úspěšnou, sousedskou seznamovací akci z minulého roku. Srdečně Vás na tuto akci zveme a prosíme o

potvrzení učasti přes tento formulář

Důležité informace k akci

 • Na místě bude k dispozici krůtí a vepřové maso, kuřata, špekáčky, okurky, pečivo, točené pivo, jednorázové nádobí a kelímky.
 • S sebou si můžete přinést nealko nebo jiné alkoholické nápoje. Uvítáme sladké zákusky, o které se chcete se sousedy podělit.
 • Akci pořádají a financují členové výboru z vlastních prostředků, budeme rádi za jakýkoliv dobrovolný příspěvek. Pokud se podaří vybrat více než na pokrytí nákladů, budou tyto prostředky uschovány pro budoucí zajištění podobné společenské akce.
 • K vašemu komfortu bude zpřístupněna toaleta v místnosti ostrahy.
 • K dispozici budou taktéž popelnice na odpad, žádáme všechny o maximální udržování pořádku v okolí akce, děkujeme.
 • Maso bude připraveno ke konzumaci cca v 17:00 hod.

Výzva pro majitele vozů, kteří parkují v obytné zóně

Ve vlastním zájmu přeparkujte svá vozidla z obytné zóny. Během konání akce bude využito parkoviště před vjezdem do garáží. Prostor bude ohraničen páskou. V tomto místě se bude grilovat, nosit nábytek apd. a bude zde zvýšený pohyb osob vč. dětí.

Výbor SVJ

Shromáždění vlastníků dne 13.11.2018

Datum konání: 13.11.2018
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Budova Hospodářské komory ČR
2. patro – konferenční sál LABE
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
Program schůze: Pozvánka (PDF)
Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání (poslední aktualizace: 5.11.2018)

Vážení vlastnící bytů v Rezidenci nad Rokytkou,

apelujeme a žádáme Vás o Vaši účast na tomto shromáždění vlastníků. Vzhledem k nutnosti schválení velmi důležitých věcí jako je schválení účetních závěrek, je Vaše účast zcela nutná. Neplýtvejme našimi výdaji na pronájem sálu a přítomnost notáře, které by v případě malé účasti opět byly zaplaceny zbytečně.

Pokud se nebudete zjakéhokoliv důvodu moci osobně zúčastnit, prosím zmocněte prostřednictvím příložené plné moci jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu z výboru či kontrolní komise) které důvěřujete, a která se schůze zúčastní jako Váš zástupce. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Její vzor je zde přiložen.

Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka a to i pro případ společného jmění manželů. Tedy i pro případ, kdy se schůze zúčastní pouze jeden z vlastníků, je potřeba mít od druhého sebou plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku.

Zváni jsou samozřejmě i vlastníci, kteří nebudou ke dni konání shromáždění zapsáni v katastru nemovitostí, případně dlouhodobí nájemníci v Rezidenci nad Rokytkou v těchto případech ale bez práva hlasovat.

V Praze dne 11. 10. 2018
Výbor SVJ

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 hodiny zdarma)

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 13.11.2018

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 13.11.2018 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2017
 3. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 5. Hlavní události roku 2017
 6. Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
 7. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín výměn
 8. Debata
  • Bezpečnost budov a chování obyvatel
  • Okolní výstavba
  • Loxia – BTS

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do středy 10.10.2018, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

I v případě, že na základě podnětů nebude program doplněn o další body, zaslání podnětů umožní výboru lépe se připravit na jejich případné projednání v rámci závěrečného bodu programu (Debata).

Děkujeme,
Výbor SVJ

Informace o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9

Vážení obyvatelé,

chtěli bychom Vás informovat o stavu řešení havárie výtahu v domě 973/9, ke které došlo ve čtvrtek 22. 2. 2018. Při jízdě pracovníka, který prováděl opravu reklamované dlažby na chodbách, výtahem ze 7 patra dolů došlo k zachycení kabiny výtahu o vychýlenou konstrukci vnějších dveří výtahu. Došlo k uvíznutí tohoto pracovníka, který musel být vyproštěn přivolaným technikem, a došlo k poškození konstrukce dveří výtahu a kabiny výtahu.

Ve středu 28. 2. jsme za účasti soudního znalce, kterého jme pro zastupování SVJ najali, uskutečnili prohlídku místa havárie výtahu. Prohlídky se zúčastnili i zástupci stavební společnosti BAK a technik společnosti Schindler. Byla jednoznačně identifikována příčina vzniku havárie, kdy nebyl dodržen technologický postup při montáži výtahu. Ocelové kotvy, kterými měla být pevně uchycena konstrukce dveří k výtahové šachtě, byly instalovány zcela nevhodně do konstrukce podlahy tak, že byly umístěny ve vrstvě tvrzeného polystyrenu.

Zástupce společnosti BAK na místě převzal za toto zodpovědnost a přislíbil opravu výtahu na náklady BAK. Zároveň přislíbil prohlídku všech výtahu v našich objektech, aby se vyloučila stejná vada u některého z dalších pater či výtahů.

Dnes nás však společnost BAK informovala, že se jednalo o skrytou vadu a vzhledem k uplynutí záruky nenese za toto odpovědnost a nebude se podílet na řešení vzniklé situace.

Jelikož necítíme jakoukoli zodpovědnost za nastalou situaci a naopak se cítíme situací poškozeni, nezbývá nám nic jiného, než se v této situaci bránit soudní cestou.

Společnosti Schindler jsem do odvolání udělil zákaz vstupu do prostor našeho SVJ. Rovněž jsem zakázal jakoukoli manipulaci s výtahem bez vědomí a bez účasti zástupců výboru SVJ.

Prosím tedy o trpělivost při opravě tohoto výtahu, která bude trvat zřejmě několik týdnů.

Za výbor SVJ

Lubomír Tříska

Přerušení dodávky vody 25.10.2017

Dne 25. 10. 2017 od 08:00 hod. do 23:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 9 – Hloubětín, Vysočany.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Jana Přibíka; K náhonu; Kolmá; Mezitraťová 137/46; Modrého; Na výběžku; Nademlejnská; Nepelova; Pod Harfou 938, 943, 966, 981, 994, 995, parc. č. 1840/5; Poděbradská lichá č.o. od 221/3 do 786/65a, sudá č.o. od 508/12 do 900/64, parcelní čísla: 20/5, 1723/6, 1813/17, 2107/2; Podkovářská; Sousedíkova; U Elektry; V Předním Hloubětíně; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.

Odstávka vody Sousedíkova [PDF]

Shromáždění vlastníků dne 17.05.2017

Datum konání: 17.05.2017
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27
(dříve budova Hospodářské komory)
2. patro – konferenční sál LABE
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
Program schůze: Pozvánka + plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání (poslední aktualizace: 15.05.2017)

Celý příspěvek

Předběžný program shromáždění vlastníků dne 17.05.2017

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 17.05.2017 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte doporučeným dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2015 a 2016
 3. Zpráva kontrolní komise za rok 2015 a 2016
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 6. Volba členů výboru SVJ a KK pro další funční období
 7. Hlavní události roku 2017
 8. Informace o výstavbě ZŠ a MŠ U Elektry/Sousedíkova
 9. Debata

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do pondělí 10. 4. 2016, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

Děkujeme,
Výbor SVJ