Předběžný program shromáždění vlastníků dne 6.11.2019

Výbor Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973, v souladu se stanovami svolá na den 6.11.2019 Shromáždění vlastníků. Shromáždění se bude konat na obvyklém místě v Business Centru Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory). V rámci shromáždění bude informovat své členy o aktuálním dění týkající se provozu našeho společenství a o jeho hospodaření. Oficiální pozvánku obdržíte dopisem v nejbližších dnech. Před sestavením finálního programu bychom Vám chtěli dát prostor pro zařazení bodů do programu, ve kterých byste chtěli řešit témata, která Vás zajímají, a chtěli byste, aby byla na shromáždění řešena nebo diskutována.

Předběžný program je uveden níže v textu.

Předběžný program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Hlavní události roku 2018
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017, 2018
 6. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín výměny, výměník PT
 7. Možnost výstavby BT na střeše budovy domu 4 (informace, hlasování)
 8. Debata / různé
  • Bezpečnost budov a chování obyvatel
  • Okolní výstavba (Inspirace na Rokytkou, ZŠ, Nová Elektra I)
  • Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
  • Reklamace – fasáda, vsak
  • Údržba zeleně (předzahrádky, balkóny)

Pokud máte téma, které by bylo vhodné na Shromáždění vlastníků projednat, zašlete návrh bodu programu na adresu vybor@sousedikova.cz. Návrhy zasílejte nejpozději do úterý 24. 9. 2019, aby bylo možné zaslat finální program společně s pozvánkou všem majitelům bytových jednotek v požadovaných termínech.

I v případě, že na základě podnětů nebude program doplněn o další body, zaslání podnětů umožní výboru lépe se připravit na jejich případné projednání v rámci závěrečného bodu programu (Debata).

Děkujeme

Výbor SVJ

2 komentáře u „Předběžný program shromáždění vlastníků dne 6.11.2019

 1. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat zda jste do programu doplnili mnou navrhovaný bod a to rozšíření čipového systému.
  Děkuji

  Zdeněk Navrátil

 2. Dobrý den,
  ano, bod byl doplněn a bude v programu Shromáždění vlastníků.
  Lubomír Tříska

Napsat komentář