Shromáždění vlastníků 6.11.2019

Datum konání: 6.11.2019
Čas konání: Registrace od 17:30
Zahájení schůze v 18:00
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory)
Freyova ul. 27/82
190 00  Praha 9 – Vysočany
2. PATRO – konferenční sál LABE
Program schůze:
 1. Přivítání přítomných.
 2. Hlavní události roku 2018.
 3. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018.
 6. Plán investic.
 7. Možnost výstavby BTS na střeše budovy domu 4.
 8. Doplnění čipového systému u kovových dveří do společných garáží.
 9. Debata/různé:
  • hlavní události roku 2019,
  • reklamace společných prostor,
  • údržba zeleně,
  • informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy,
  • Informace o výstavbě v okolí RnR.

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství (www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.

Dokumenty: Plná moc (PDF)
Dokumenty k projednání – poslední aktualizace 9.10.2019

Vážení vlastníci bytů v Rezidenci nad Rokytkou,

velmi si ceníme Vaší důvěry ve výbor SVJ a chceme, aby vedení společenství nadále fungovalo co nejlépe. Musíme však konstatoval, že minulá účast na shromáždění byla nižší než 50%, a tedy shromáždění nebylo usnášeníschopné. Pořádání shromáždění vlastníků je finančně i časově náročné. Žádáme Vás proto o účast na nacházejícím shromáždění. Prosíme, pokud se nebudete z jakéhokoliv důvodu moci osobně zúčastnit, zmocněte prostřednictvím přiložené plné moci jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu z výboru či kontrolní komise), ve kterou máte důvěru. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka, a to i pro případ společného jmění manželů. Plná moc je nutná i v případě, kdy se schůze bude účastnit pouze jeden ze spoluvlastníků, je zapotřebí mít od druhého spoluvlastníka plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 1. 10. 2019
Výbor SVJ

Poloha budovy, kde se uskuteční Shromáždění vlastníků:

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na Břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 hodiny zdarma)

Napsat komentář